English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Arş. Grv.
   Adı - Soyadı    Gizem Tokmak
   Telefon    0372 291 1491
   E-posta    gizem.tokmak89@hotmail.com
 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İzmir Ekonomi Üniversitesi
2007-2011
Lisans
İşletme-Çift Anadal Programı
İzmir Ekonomi Üniversitesi
2008-2011
Yüksek Lisans
İşletme
Bülent Ecevit Üniversitesi
2012-2014
Doktora
İşletme
Bülent Ecevit Üniversitesi
2014-(Devam Ediyor)


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi