English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Arş. Grv.
   Adı - Soyadı    Seda Yılmaz
   Telefon    0372 291 1658
   E-posta    sedayilmaz@beun.edu.tr
 

  EĞİTİM

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE - BÖLÜM/ANABİLİM DALI

2015–Halen

Doktora

Bülent Ecevit Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Maliye ABD (Sakarya Üniversitesi ile Ortak)

2015

Yüksek Lisans

Bülent Ecevit Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Maliye ABD (Sakarya Üniversitesi ile Ortak)

2012

Lisans

Anadolu Üniversitesi – İşletme Fakültesi – İşletme Bölümü

2011

Lisans

Gazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Maliye Bölümü

  AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREVİ

DÖNEMİ

Bülent Ecevit Üniversitesi

Türkiye

Zonguldak

Maliye/İİBF

Araştırma Görevlisi

2012-Halen

  İDARİ GÖREVLER

GÖREVLER

TARİH

Maliye Bölümü İntibak Komisyonu Üyeliği

2015–Halen

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Sekreteryalığı

2015–Halen

Maliye Kulubü Akademik Danışmanlığı

2015–Halen

I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu (I. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium) Sekreteryalığı

2014

 TEZLER

YÜKSEK LİSANS TEZİ BAŞLIĞI

TEZ DANIŞMANI

KURUM

Vergileme–Demokrasi İlişkisi Kapsamında Vergiye ve Siyasal Katılıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

 

Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN

Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD

(Sakarya Üniversitesi ile Ortak)

DOKTORA TEZİ BAŞLIĞI

TEZ DANIŞMANI

KURUM

–

–

–

  PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

Vergileme–Demokrasi İlişkisi Kapsamında Vergiye ve Siyasal Katılıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bülent Ecevit Üniversitesi

03.04.2014–03.08.2015

Yardımcı Araştırmacı

Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi

Zonguldak’ta Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler

Bülent Ecevit Üniversitesi

23.10.2013–23.10.2014

Yardımcı Araştırmacı

Altyapı Projesi

  YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Adet: -

–

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Adet: 1

Muhlis BAĞDİGEN ve Seda YILMAZ, 2014. Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Avrupa Birliği`nin Karadeniz’e Kıyı Ülkelere Yönelik Mali Politikaları, Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium, 3-4-5 September, Zonguldak.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Adet: -

–

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

Adet: 1

Muhlis BAĞDİGEN ve Seda YILMAZ, 2015. Vergileme-Demokrasi İlişkisi Kapsamında Vergiye ve Siyasal Katılıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu 20-24 Mayıs, Antalya.

 

DİĞER YAYINLAR

Adet: -

 –

 

 

 

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi