English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Arş. Grv.
   Adı - Soyadı    Seda Öner
   Telefon    0372 291 1658
   E-posta    sedayilmaz@beun.edu.tr
 

  EĞİTİM

DERECE

ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE - BÖLÜM/ANABİLİM DALI

DÖNEMİ

Doktora

Bülent Ecevit Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Maliye ABD (Sakarya Üniversitesi ile Ortak)

2015–Halen

Yüksek Lisans

Bülent Ecevit Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Maliye ABD (Sakarya Üniversitesi ile Ortak)

2013–2015

Lisans

Anadolu Üniversitesi – İşletme Fakültesi – İşletme Bölümü

2008–2012

Lisans

Gazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Maliye Bölümü

2006–2011


  AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREVİ

DÖNEMİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Türkiye

Zonguldak

Maliye/İİBF

Araştırma Görevlisi

2012–Halen

 

  İDARİ GÖREVLER

GÖREVLER

TARİH

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (International Conference of Management Economics and Business) Sekretaryası

2017

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Sekretaryası

2015–Halen

Maliye Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanlığı

2015–Halen

Maliye Bölümü İntibak Komisyonu Üyeliği

2015–2016

I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu (I. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium) Sekretaryası

2014

 

  TEZLER

DOKTORA TEZİ BAŞLIĞI

KURUM

––

Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD

(Sakarya Üniversitesi ile Ortak)

YÜKSEK LİSANS TEZİ BAŞLIĞI

KURUM

Vergileme–Demokrasi İlişkisi Kapsamında Vergiye ve Siyasal Katılıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD

(Sakarya Üniversitesi ile Ortak)

 

  PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

Ana Metal Sanayinde Yığılma Ekonomileri ve Verimlilik İlişkisinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi

TÜBİTAK

15.09.2016–15.09.2017

Proje Bursiyeri

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi

Vergileme–Demokrasi İlişkisi Kapsamında Vergiye ve Siyasal Katılıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bülent Ecevit Üniversitesi

03.04.2014–03.08.2015

Yardımcı Araştırmacı

Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi

Zonguldak’ta Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler

Bülent Ecevit Üniversitesi

23.10.2013–23.10.2014

Yardımcı Araştırmacı

Altyapı Projesi

 

  YAYINLAR

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Adet: 4

Öner, S., & Cural, M. (2018). Türk Vergi Mevzuatının Karmaşıklığı: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Rehberleri ve Bültenlerinin Okunabilirliğinin Analizi. 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 8-12 Mayıs, Antalya.

Yücedoğru, R., Boz, A., Saygı, H. E. & Öner, S. (2018). How Taxpayers React to Tax Increase? A Qualitative Analysis on Motivational Factors towards Tax Increases on Social Media. 33th International Public Finance Conference, 8-12 May, Antalya.

Boz, A., & Yılmaz, S. (2017). Asgari Ücret ile Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1997-2015). 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs, Antalya.

Bağdigen, M., & Yılmaz, S. (2014). Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Avrupa Birliği`nin Karadeniz’e Kıyı Ülkelere Yönelik Mali Politikaları. I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 3-5 Eylül, Zonguldak.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

Adet: 1

Bağdigen, M., & Yılmaz, S. (2015). Vergileme-Demokrasi İlişkisi Kapsamında Vergiye ve Siyasal Katılıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu 20-24 Mayıs, Antalya.

DİĞER YAYINLAR

Adet: 1

“Zonguldak’ta Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler”. Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 1, 2014.

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi