English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Yrd. Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Banu Özbucak Albar
   Telefon    0372 291 1675
   E-posta    ozbucak1@hotmail.com
 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı                  : BANU ÖZBUCAK ALBAR

Fakülte                        : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm                         : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Anabilim Dalı              : Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Telefon                        : 0 372 257 40 10/ 1675

E- posta                       : ozbucak1@hotmail.com

Öğrenim Durumu       :

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Cumhuriyet Üniversitesi

1998-2002

Y. Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri/ Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Cumhuriyet Üniversitesi

2002-2004

Doktora

İşletme / Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2009-2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

“İlaç Mümessillerinin Çalışma Koşulları (Sivas Örneği)”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nevzat GÜLDİKEN

Doktora Tezi/ S. Yeterlilik Çalışması/ Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

“Özel Marka Pazarlaması ve Tutundurma Stratejileri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2013. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman KARKACIER

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Giresun Üniversitesi, Alucra MYO

2005-2008

Öğr. Gör.

Giresun Üniversitesi, Giresun MYO

2008-2013

Yar.Doç.Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2013-devam

 

İdari Görevler:

1.     Giresun Üniversitesi, Alucra MYO, Müdür Yardımcısı (Ekim 2005- Şubat 2008)

2.     Giresun Üniversitesi, Giresun MYO, Müdür Yardımcısı (Şubat 2008- Haziran 2013)

3.     Giresun Üniversitesi, Giresun MYO, Yönetim Kurulu Üyeliği (Şubat 2008- Haziran 2013)

4.     Giresun Üniversitesi, Giresun MYO, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı (Tedviren) (Şubat 2008- Haziran 2013)

5.     Bülent Ecevit Üniversitesi, ÇEKO Bölüm Başkan Yardımcısı (Şubat 2014 tarihinden itibaren)

 

Projeler

A.S. YILMAZ ve B.Ö. ALBAR “Özel Marka Pazarlaması ve Tutundurma Stratejileri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD. Doktora tezi çalışması, (BAP Projesi- Araştırmacı)

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

2013-2014

Güz

İşgücü Piyasasında Enformalleşme

3

 

80

Toplu Pazarlık Hukuku

3

 

80

İşletme Bilimi I

3

 

160

Pazarlama

3

 

80

Girişimcilik

3

 

160

 

 

İlkbahar

İnsan kaynakları yönetimi

3

 

80

İşletme Bilimi-II

3

 

160

Pazarlama-II

3

 

80

İş sağlığı ve güvenliği

2

 

80

Kariyer Geliştirme

3

 

80

 

 

 

 

 

 

2014-2015

 

 

Güz

Endüstri İlişkileri-I

3

 

80

Pazarlama-I

3

 

80

İşletme Bilimine Giriş

3

 

160

Çalışma Hayatında kadın

3

 

80

Yönetim Bilimi

3

 

140

Çalışma psikolojisi

3

 

80

 

 

İlkbahar

Endüstri İlişkileri-II

3

 

80

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği

3

 

70

İnsan kaynakları Yönetimi

3

 

80

Pazarlama-II

3

 

110

 

ESERLER

A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

A1. Albar, B.Ö. , Öksüz, G. (2013) “Özel Markalı Ürünlerin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Etkisi Üzerine Bir Uygulama”,  International Journal Of Social Science Studies, Vol:6, No:7, 869-893 pp., ISSN: 2147-2971, (Hakemli E-Dergi)

 

A2. Albar, B.Ö. , Öksüz, G.(2013),  “Marka Farkındalığı Oluşturma Sürecinde Reklamlarda Ünlü Kişilerin Kullanılmasının Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreçleri Üzerindeki Etkisi: Giresun İli Araştırması”, International Journal Of Social Science Studies, Vol:6, No:8, 417-431 pp., ISSN: 2147-2971, (Hakemli E-Dergi)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

B1.Albar, B.Ö. , Ofluoğlu, G. (2014) “ Türkiye’de İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı”, International Science And Technology Conference, 18-20 December 2014,  Doha, Katar.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

C1. Albar, B.Ö. ,  Özel Marka Pazarlaması, Türkiye Alim Kitapları, 2015.        

ISBN-13:   978-3-639-67224-4

 

D.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

D1. Albar, B.Ö. , Duman, T. (2011), “Bir Tüketici Grubu Olarak Kadınların Mağaza Markalı Ürünlere Karşı Tutumları- Giresun İli Örneği”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, s.79-100.

D2. Albar, B.Ö. (2014), “Tüketicilerin Özel Markalı Ürünleri Satın Almasına Tutundurma Stratejilerinin Etkisi: Giresun İlinde Bir Uygulama”, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, s.99-115.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

F. Diğer yayınlar

 

F1. Albar, B. Ö. (2014), “Özel Markalı Ürünlerin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Drink İçecek ve Teknolojileri Dergisi, Nisan-2014, Sayı:81, s. 60-70.

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi