English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Tezcan  ABASIZ
   Telefon    0372 291 1692
   E-posta    tezcan_abasiz@hotmail.com
   Web    Kişisel Web Sayfası
 

                                           ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1999-2003

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat

Karaelmas Üniversitesi

2003-2006

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat

Kocaeli Üniversitesi

2007-2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: “Büyüme ve Verimlilik: Türkiye Örneği”, Doç.Dr.Hasan VERGİL

Doktora Tezi ve Danışmanı: “İş Çevrimlerinde Asimetrik İlişkilerin Araştırılması ve Türkiye’de Devresel Hareketler için Öncü Gösterge İndeksinin Oluşturulması”, Prof.Dr.Recep TARI.

Makale ve Bildiriler

Abasız, T., Katırcıoğlu, S. ve Sezer, S. (2015), Interaction Between the Volatility of the Alternative Energy Input Price and Spillover Effects.
A VAR[MA]-MGARCH in BEKK Approach to Turkish Economy, Energy Conference, St.Petersburg, Rusya.

Dursun, G. ve Abasız,T. (2014), “Feldstein-Horioka Puzzle in Turkey”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1):45-63.

T.Abasız ve Gözen, Ç.(2014), The Turkish Term Structure of Interest Rates: Long-run Relationship with Parameter Instability, 12. EBES Conference, January 2014,Singapore.

Pehlivanoğlu, F., Tiftikçigil, B.Y ve Abasız, T. (2013), “Energy Consumption and Economic Growth Relationship in E-7 Countries”, International Research Journal of Finance and Economics, 105:129-137.

Tarı, R., Abasız, T. ve Pehlivanoğlu, F. (2013), “”Frekans Alanı Yaklaşımı ile TEFE(ÜFE)-TÜFE Arasındaki Nedensellik Testi, Akdeniz Üniversitesi

Koç, S. ve Abasız, T. (2012), “Türkiye ve Seçili AB Ülkeleri Açısından Enflasyon Sürekliliğinin Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1):102-113.

Research Methods in Social Sciences, Silesian University, Çek-Cumhuriyeti, Workshop.(2011)

Tarı, R. Koç, S. ve Abasız, T. (2011), Relationship Between Current Account and Fiscal Deficits: Testing Twin Deficits, BAI Conferance, Bankok.

Tarı, R. ve Abasız, T. (2010), “Asimetrik Etkiler Altında Okun Yasasının Eşik Hata Düzeltme Modeli ile Sınanması: Türkiye Örneği”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Mayıs-Haziran.

Tarı, R. ve Abasız, T. (2009), “Frequency-Domain Approach and Short Run and Long-Run Causality Test: Evidence From Turkey for Relationship between Interest and Exchange Rate”, METU Studies in Development, 36(2):405-421.

Koç, S., Abasız, T. ve Yıldırım, D.Ç. (2009), Investigating Long-Run Relationship Between Interest Rate and Inflation with Panel Bootstrap Stability Test under the Structural Break, EEFS Confearnce, Poland.

Koç, S., Abasız, T. ve Yıldırım, D.Ç. (2009), The Validity of Purchasing Power Parity: TAR Panel Unit Root Approach, SMYE Conferance, İstanbul.

Abasız, T. ve Dursun, G. (2009), Türkiye’de Feldstein Horioka Hipotezinin İki Rejimli Eşik Ko-entegrasyon, Gregory-Hansen ve Hatemi-J Modelleri ile Test Edilmesi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum.

Vergil, H. ve Abasız, T. (2008), Toplam Faktör Verimliliği, Hesaplanması ve Büyüme İlişkisi: Collins-Bostworth Varyans Ayrıştırması, Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, 16(2):160-188.

Karaca, C. ve Abasız, T. (2007), “Gelir ve Bölge Ayrımına göre Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1):1-19

Projeler

MARKA destekli TR-42 Bölgesinin Gelişmişlik Düzeyi ve İl, İlçe Sıralaması Uygulaması.

MARKA destekli Doğu Marmara KOBİ’lerinin AB’ye Entegrasyonu ve ilgili çalıştaylar.

Üyelikler:

Ekonometri Derneği

TEK

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi