English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Prof. Dr.
   Adı - Soyadı    Feride Öztürk
   Telefon    0372 291 1397
   E-posta    feride.ozturk@beun.edu.tr
 

Prof. Dr.Feride ÖZTÜRK

 Telefon:0372- 2574010 (1397)

E-mail: feride.ozturk@beun.edu.tr

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İktisat

Gazi  Üniversitesi

1993

Y. Lisans

 İktisat

George Mason University

1998

Doktora

 İktisat

George Mason University

2004

Doçentlik

Makro İktisat

Üniversitelerarası Kurul

2011

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Tezsiz Yükseklisans

Doktora Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı :

“Do Budget Deficits Matter: Evidence From Turkey” (2004)

Prof. Dr. Willem H. Thorbecke, Prof. Dr. Carlos D. Ramirez, Prof. Dr. Jack High

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.  

 Dumlupınar Üniversitesi

2004-2005

Yrd.Doç. Dr.

 Dumlupınar Üniversitesi

2005-Mart 2011

Doç.Dr.

Dumlupınar Üniversitesi

Nisan 2011-Ağustos 2014

Doç.Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi

Eylül 2014-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Gür, O., “İMKB-30 Endeksinin Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda İşlem Görmesinin Oynaklık ve İşlem Hacmi Üzerine Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi, 2008

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türkiye Ekonomi Kurumu

 

Kurul Üyeliği: Dumlupınar Üniversitesi Fakülte Kurulu Doçent temsilciliği (2011-2014 Mayıs)

                        Bülent Ecevit Üniversitesi Fakülte Kurulu (2015-)

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık saati

 

2014-2015

Bahar

 

 

 
Güz

Finansal Piyasalar 

6

 

Dünya Ekonomisi

3

 

Para Teori ve Politikası

3

 

Dünya Ekonomisi

(yüksek Lisans)

3

 

Makro İktisat

3

 

Labor Economics

3

 

Çalışma Economisi

3

 

2013-2014

Güz

 

 


Bahar

Makro iktisat

  18

 

İleri Makro İktisat

(Doktora)

   3

 

Makro İktisat II              

  15

 

Makro İktisat

   6

 

 

Hakemlik: Journal of Social Sciences (Dumlupinar University), Journal of Social Sciences (Anadolu University), The Journal of Academic Social Science Studies, AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.

Yayın Kurulu Üyeliği: Asian Development Policy Review

 

 

 

YAYINLAR

 A.Uluslararası hakemli dergilerde

A1. “Is Official Intervention Effective? The Case of Turkey,” (M. Çiçek ile) ,  International Economics (Economia Internazionale), LX, 343-353 (2007)

 A2.  “Is Gold a Hedge Against Turkish Lira?,” (S. Açıkalın ile),  South East European Journal of Economics and Business, 3, 35-40 (2008)

 A3. “The Effect of Sovereign Rating Changes on Stock Returns and Exchange Rates,” International Research Journal of Finance and Economics, 20, 46-54 (2008)

 A4.  “Effect of Index Futures Trading on Volatility and Trading Volume: Evidence from the Turkish Derivatives Exchange.” The Empirical Economics Letters, 8, (2009)

 A5. “Is Health Expenditure Important for Economic Growth in Selected EU Countries?” (A.A. Ada ile), The Empirical Economics Letters, 7 , (2013)

 A6. “Oil Price Shocks-Macro Economy Relationship in Turkey” Asian Economic and Financial Rewiev, 10,  846-857 (2015).

 A7. “Higher Education and Growth Performance of Eastern European Countries” Asian Journal of Empirical Research, (kabul edildi, yayımlanacak)

 A8 Energy Consumption-GDP Causality in MENA Countries” Energy Sources Part B, (kabul edildi, yayımlanacak)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1.  “Macroeconomic Policies and Tendency of Riskiness in Turkish Banking Sector,”(S. Değirmen ile), erc/Metu International Conference in Economics VII, Ankara, 2003

 B2.  “Fiscal Discipline Criteria in European Union and an Application of These Criteria in Turkey,”  (H. Dayar ile),International Symposium on the Changes and Transformations in the Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Kütahya, 760-770, Ekin Yayınevi, Ankara, 2007

 D. Ulusal hakemli dergilerde :

 D1.  “The Models of Exchange Rate Determination,” Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXI, 47-63 (2002)

 D2. “Budget Deficit News and Interest Rates,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 1-18 (2004)

 D3. “The Role of News Approach in Explaining Exchange Rate Volatility,” Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXV, 63-78 (2006)

 D4. “Yabancı Hisse Senedi Yatırımcıları Türkiye’de Döviz Kuru Volatilitesini Şiddetlendiriyor mu?,” (M. Çiçek ile), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 83-106 (2007)

 

F. Diğer yayınlar :

 F1. Öztürk, F. ve F. Çelebioğlu, Dünya Ekonomisinden Seçme Konular, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006

 F2.  Uluslararası Kuruluşlar: IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü, 169-194, Edit. Feride Öztürk ve Fatih Çelebioğlu, Dünya Ekonomisinden Seçme Konular, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006.

 F3. Arz ve Talep Modeli, 25-135, Edit. Ercan Yaşar ve Süleyman Emre Özcan, İktisada Giriş, Academia Yayınevi , 2015,  ISBN:978-605-4931-17-0.

 F4. Esneklikler, 137-151, Edit. Ercan Yaşar ve Süleyman Emre Özcan, İktisada Giriş , Academia Yayınevi , 2015, ISBN:978-605-4931-17-0.

 F5. Devletin Piyasaya Müdahaleleri ve Fiyat Kontrolleri, Edit. Ercan Yaşar ve Süleyman Emre Özcan, İktisada Giriş,  Academia Yayınevi, 2015, ISBN:978-605-4931-17-0.

 

 

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi