English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Öğr. Grv.
   Adı - Soyadı    Remzi  Çetin
   Telefon    0372 291 16 69
   E-posta    remzicetin@beun.edu.tr
   Web    Kişisel Web Sayfası
 

Lisans: Marmara Üniversitesi / İletişim Fakültesi, 2003-2008
Master: Dokuz Eylül Üniversitesi / Cumhuriyet Tarihi, 2008-2010

Doktora: Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitisü (SAREN) / Uluslararası İlişkiler -tez aşamasında-
Lisans Bitirme Tezi: “Türk Basını’nda 1965 Ermeni Olayları”
Master Bitirme Tezi: “II. Dünya Savaşı’nda Numan Menemencioğlu’nun Dışişleri Bakanlığı (1942-1944)”
II. AKADEMİK İLGİ ALANLARI
Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları, Türkiye-İsrail İlişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, İletişim Bilimleri.
III. AKADEMİK DENEYİMLER
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF.,  (2013_ Devam)
Marmara Üniversitesi, İİBF.,  (2010-2011)
Dokuz Eylül Üniversitesi, İMYO.,  (2009-2010)
IV. AKADEMİK ÇALIŞMALARI
-          “Netanyahu’suz Bir İsrail Mümkün (Mü?)”, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi(BİLGESAM), http://www.bilgesam.org/incele/2048/--netanyahu-suz-bir-israil-mumkun--mu---/#.Vg0Bzfntmkp., 16 Mart 2015.

- 
“İsrail’in Yeni İkilemi: ‘Hangisi İsrail’in Tehdit Algılamalarında Çok Daha Önemli?’ Daeş Ya Da Iran?”  Ortadoğu`da Terörizm ve Güvenlik Meseleleri Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 4 Aralık 2015.

-          “Akdeniz’de Türkiye-İsrail Taraflarının Kıbrıs Sorunu Çerçevesinde Dış Politika Oluşturma Vizyonu”, II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 22 Ekim 2010., Seferihisar, İzmir.


-    “Soğuk Savaş’ta Ermeni Soykırım İddiaları”, Dış Sayfa Dergisi, İstanbul, Mart 2007
                                                                                             

  

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi