English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Arş. Grv.
   Adı - Soyadı    Ali İhsan  Balcı
   Telefon    0372 291 1603
   E-posta    ali.ihsan.balci@gmail.com
 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Ali İhsan BALCI

2.      Unvanı: Araştırma Görevlisi

3.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İstanbul Üniversitesi

2009-2014

Y. Lisans

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi

-

Doktora

 

 

 

 

4.     Yayınlar

      4.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      4.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      4.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      4.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      4.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      4.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      4.7.  Diğer yayınlar

5.    Projeler

6.    İdari Görevler

7.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

8.  Ödüller

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi