English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    İbrahim Gündoğdu
   Telefon    0372 291 1696
   E-posta    gundogdu@beun.edu.tr
 

Yayınlar

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

Gündoğdu İ and Gough, J. (2009) Class Cleansing in Istanbul’s World City Project,K. Shaw & L.Porter (eds.) Whose Urban Renaissance: An International Comparison of Urban Regeneration Policies, Routledge, ss.16-24.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplardaki bölümleri

Gündoğdu İ. (2015), Yerel Emek Rejimi: Kayseri’de Emek Pazarı, Emek Süreci ve Yeniden Üretim, G.Yücesan-Özdemir (der.), Rüzgâra Karşı: Emek Süreçleri ve Karşı-Hegemonya Arayışları, TSBD Kitabı, Notabene Yayınları, ss.195-224.

Gündoğdu İ. (2014) Anadolu Kaplanları veyahut İslami Burjuvazi Tartışmalarına Bir Katkı: Kayseri’den İşçi Hikâyeleri, M. Yaman, vd. (der.) Emeğin Kitabı, İstanbul: SAV, ss. 356-369.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gündoğdu İ. (2009) Kentsel Dönüşüm ve TOKİ: Yeniden Dağıtımcı Kentsel Politikalardan Otoriter-Devletçi Kentleşmeye Geçiş?, İktisat 499, ss.70-77.

Gündoğdu İ. (2008) Bölgesel Kalkınma Eğilimleri: Kalkınma Ajansları Yasası Üzerine Tarihsel-Coğrafi Materyalist Bir İnceleme, Praksis 19, ss. 267-302.

Gündoğdu İ. (2006) Devlet Toplum İlişkilerinin Mekânında Dönüşüm: Kalkınma Ajansları Genel İş Araştırma Dergisi, ss.55-62.

Gündoğdu, İ. (2002) “Yerel, Yerel Ölçek ve Siyasal Mücadele” Praksis, 7., ss.165-192.

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Gündoğdu İ (2017) Containing Labour in the Rising Industrial Towns of Turkey: Class Contradictions, Religion and Locality, 35th International Labour Process Conference, Sheffield, UK.

Gündoğdu İ ve Ercan F (2013) Restructuring of Capital and the State in Turkey, HM 10th Conference, London.

Gündoğdu İ ve Çelik Ö (2008) Neoliberal Urban Space: A Socio-Spatial Analysis of Urban Regeneration in Istanbul, ISA Forum, Barcelona.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Gündoğdu, İ (2015) Emek Süreci Kuramını Tarihsel-Coğrafi Bir Materyalist Yaklaşımla Yeniden Düşünmek: Kayseri’de Yerel Emek Rejimi ve Çelişkileri, TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Gündoğdu, İ (2013) Kayseri’de Yerel Emek Rejimi, TSBD 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi.

Gündoğdu İ (2005) Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Bölge Kalkınma Yasa Tasarılarının Bir İncelemesi, TSBD 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

 

 

 

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi