English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Lokman  Tütüncü
   Telefon    0372 291 1444
   E-posta    lokman.t@beun.edu.tr
 

Qualifications

Qualification
Course
UniversityYear
BA (Lisans)BusinessAbant Izzet Baysal University  2007   
MSc (Yuksek Lisans)Intl. Accounting & FinanceUniversity of Birmingham2010   
PhD (Doktora)FinanceUniversity of Birmingham2015 


Publications (Yayinlar)
Tutuncu, L. & Uysal, Z. (2018) Testing a simple financial alternative to TOPSIS for financial performance measurement, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 78(1), 249-264. https://doi.org/10.25095/mufad.412712 [Ulakbim]

Tutuncu, L. (2018) Initial public offering price support, valuation, and returns, Eurasian Economic Reviewhttps://doi.org/10.1007/s40822-018-0124-2 [Scopus]

Tutuncu, L. (2019) Earnings management and performance of management buyouts, Managerial Finance, (accepted, forthcoming) [Scopus]

Tutuncu, L. (xxxx) Valuation and underpricing of Turkish IPOs, Journal of Business Economics and Management, (under review) [SSCI, Scopus]

Research Interests (Ilgi alanlari)
Initial public offerings (halka arzlar), management buyouts (yonetim satinalmalari), earnings management (kar manipulasyonu), corporate finance (isletme finansi)

Language (Dil)
English: YDS: 98.75 (2016); KPDS: 87 (2008); UDS: 92.5 (2008); IELTS: 7 (2009)
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi