English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Caner Özdemir
   Telefon    0372 291 16 94
   E-posta    canerozdemir@beun.edu.tr
 

Araştırma Alanları:

Eğitim Sosyolojisi, Nicel Araştırma Yöntemleri, Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlikler, Sosyal Politika, İstatistik

Eğitim:

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji, 2015
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Politika, 2010
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik, 2008


Yayınlar:

Hakemli Makaleler:

2016. “OECD PISA Turkiye Verisi Kullanilarak Yapilan Arastirmalarin Metodolojik Taramasi” Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14 (56) pp.10-27. http://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2017/01/10-27_hakemli-makale.pdf

2016. “Equity in the Turkish Education System: multilevel analysis of social background influences on mathematics performance of 15-year-old students” European Educational Research Journal, 15 (2) pp.193-217. DOI: 10.1177/1474904115627159. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1474904115627159

2012. “Yükseköğretime Geçişte Okul Türü ve Coğrafi Bölge Değişkenlerinin Etkisi” (Yusuf Şahin ve Osman Selvi ile birlikte), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2012, Sayı 24, pp.89-103.  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sakaefd/article/viewFile/5000003862/5000004373

Kitap bölümleri:

2017. “Mağlup Şehrin Mağlup Takımı: Zonguldak Kömürspor”. “Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak”  (A. Barutçu, F. Uzar-Özdemir ed.) içinde.pp 269-278. İletişim Yayınları: İstanbul.

2017.  “İstatistiklerle Zonguldak’ın Durumu: 2015 İllerde Yaşam Endeksi Verileri”. “Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak”  (A. Barutçu, F. Uzar-Özdemir ed.) içinde.pp 269-278. İletişim Yayınları: İstanbul.

Tezler:

2015. Doktora Tezi. “Relationship between Equity and Excellence in Education: Multilevel Analysis of International Student Assessment Data with a Focus on Turkey” (Eğitimde Eşitlik ve Nitelik İlişkisi: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Verilerinin Türkiye Odaklı Çok Düzeyli Analizi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.  http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12618929/index.pdf

2010. Yüksek Lisans Tezi. “Social, Economic and Political Participation of the Youth in Urban South-eastern Anatolia” (Güneydoğu Anadolu Kentlerinde Gençliğin Ekonomik, Sosyal ve Politik Katılımı). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Politika Anabilim Dalı. https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612547/index.pdf

Bildiriler:

2017. “Educational Expansion and Occupational Segregation in Turkey”. ISA RC28 2017 Summer Meeting. Ağustos, 7-10. New York, ABD.

2015. “Türkiye`de Kadınların İş Gücü Piyasasına Katılımının Düşüklüğü: Sosyo-Kültürel Faktörler’’ (Cevriye Aysoy ve Yusuf Şahin ile).  II. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım (ICWOR 2015), Sakarya.

2014. “Determinants of Equity and Excellence in the Turkish Education System” Social Stratification Research Seminar, Edinburgh, Birleşik Krallık.

2014. “Determinants of Equity and Excellence in Education” European Conference on Educational Research (ECER), Porto, Portekiz.

2014.  “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Niteliğin Belirleyenleri”.  ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. Doktora Öğrencileri Çalıştayı, Ankara.

2012. “Mapping Voter Attitudes in Turkey through Correspondence Analysis” (Figen Uzar-Özdemir ile). 1. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Konferansı, Bursa.

2012. “Toplumsal Eşitsizlikleri Gidermede Eğitim Kurumlarının Rolü: Ortaöğretim Kurumlarının Üniversite Giriş Sınavı Performansları” (Yusuf Şahin ve Osman Selvi ile). 1.Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara.

2012. “Türkiye’de Kaliteli Eğitime Erişimdeki Eşitsizlikler”. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 1. Doktora Öğrencileri Çalıştayı, Ankara.

2011. “Social Participation of the Youth in Urban South-eastern Anatolia” 10th Conference of European Sociological Association, Cenevre, İsviçre.

2010. “Gençlerin Sosyal Hayata Katılımı”. TÜSSİDE Engelsiz Gençlik Konferansı, Kocaeli.

2010. “Youth Political Participation in South-eastern Anatolia Region of Turkey” Social Policy Association Annual Conference, Lincoln, Birleşik Krallık.

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi