English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Arş. Grv.
   Adı - Soyadı    Hatice Sezer
   Telefon    0372 291 1600
   E-posta    Hatice.Sezer@beun.edu.tr
 

Lisans: Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi
Yüksek Lisans: Sabancı Universitesi Tarih
Doktora: Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi