English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Gökhan Ofluoğlu
   Telefon    0372 291 1574
   E-posta    gokhan.ofluoglu@beun.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gökhan OFLUOĞLU      

Doğum Yeri veYılı: Zonguldak, 1966

Unvanı: Öğretim Üyesi (Doç.Dr.)

Birimi: Z.K.Ü. İ.İ.B.F.

Bölümü: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Anabilim Dalı: Çalışma Ekonomisi

DİPLOMALAR

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi

Ankara Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi

1988

Y. Lisans

Çalışma Ekonomisi

Gazi Üniversitesi

1991

Doktora

Çalışma Ekonomisi

Gazi Üniversitesi

1996

Doçentlik

Sosyal Politika

Üniversitelerarası Kurul

2018

İLGİ  ALANLARI

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş değerlendirmesi, iş analizi, toplam kalite yönetimi.

AKADEMİK ÜNVANLAR

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ögr.Gör.

Bülent Ecevit Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1994-1997

Yrd.Doç.

Bülent Ecevit Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1997-2018

Doçent

Bülent Ecevit Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2018-

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

Hasan Tezcan Uysal,  İş ve Örgüt Psikolojisinde Yeni bir Kavram Psikolojik Bechmarking: Bireysel Psikolojinin Örgüt Atmosferine Adaptasyonu, BEÜ, SBE, 2018, Zonguldak

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Zafer Şen, Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Rekabet Stratejileri, ZKÜ SBE, 2004, Zonguldak,

Mehmet Nesip Ögün, Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi İhtiyacı ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü, ZKÜ SBE, 2005, Zonguldak

Hasan Bircan, Sağlık Hizmetlerinde İş Analizi Ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Uygulaması, ZKÜ SBE, 2006,Zonguldak

Ozan Büyükyılmaz, İşletmelerde Yabancılaşmanın Sosyo-Psikolojik Etkileri ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda Bir Uygulama, ZKÜ SBE, 2007, Zonguldak

Şeyda Doğan, İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yöntemi ve MTA’da Nitel Bir Çalışma, ZKÜ SBE, 2008, Zonguldak

Gökmen Sarıkaya, Süreç Yönetimi ve Lojistik Biriminde Bir Uygulama, ZKÜ SBE, 2008, Zonguldak

Tarık Doğru, Türkiye’de İnşaat İşkolundaki İş Kazalarının Ekonomik Boyutları, ZKÜ, SBE, 2010, Zonguldak

İDARİ GÖREVLER

2010  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkez Müdürü (22.12.2010 -15.01.2013)

2011 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı (07.02.2011-21.03.2012 arası , 13 Ağustos 2012-14.01.2016))

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Norm Kadro Projesi, Zonguldak, 2002

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Mülkiyeliler Birliği, (1988-    )

HAKEMLİKLER

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal Yayınevi,İstanbul, 2016 Yılından itibaren hakem.

 

DİĞER GÖREVLER

-Zonguldak İl İstihdam Kurulu Üyeliği(2008-2013)

-Amele Birliği Danışma Kurulu Üyesi( 2011-2013)

-Zonguldak İl İstihdam Yönetim Kurulu Üyeliği(2014)

ÖDÜLLER

 

1991 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilimsel Araştırma Yarışmasında Mansiyon Ödülü

1994 Milli Prodüktivite Merkezinin Düzenlediği Çevre ve Verimlilik Yarışmasında Çevreye Katkı Ödülü

1999-2001 Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin Düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre Sorunları, Kadın İşçilerin Sorunları, Toplam Kalite Yönetimi Panellerinde Konuşmacı Olarak Katıldığı İçin Teşekkür Belgeleri

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Sosyal Politika-1

3

0

90

Sendikacılık

3

0

90

Uluslar arası ve AB Sosyal Politikası

3

0

      50

Çalışma Ekonomisi(Birinci Öğrenim, Maliye)

3

0

50

Çalışma Ekonomisi (İkinciÖğrenim, Maliye)

3

0

50

Diploma Çalışması

0

2

3

İlkbahar

Sosyal Politika-2

3

0

90

Gelir Dağılımı Teo ve pol.

3

0

50

İş Hukuku(Maliye, Birinci Öğrenim)

3

0

60

İş Hukuku (Maliye, İkinci öğretim)

3

0

60

İş Hukuku(İşletme, Birinci Öğrenim)

3

0

50

İş Hukuku(İşletme, İkinci  Öğrenim)

3

0

50

 

 

Diploma Çalışması

0

2

10

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017- 2018

Güz

Sosyal Politika-1(Çalışma Ek.1. Öğrenim)

3

0

100

Sosyal Politika-1(Çalışma Ek. 2. Öğretim)

3

0

100

Sendikalar Hukuku

3

0

90

İş Hukuku(Kamu Yönetimi 1. Öğretim)

3

0

50

İş Hukuku(Kamu Yönetimi 2. Öğretim)

3

0

50

İlkbahar

İnsan Hakları(Çalışma Ek, 1. Öğrenim)

3

0

90

İnsan Hakları(Çalışma Ek., 2. Öğrenim)

3

0

60

Toplu Pazarlık Hukuku

3

0

60

İş Hukuku (İşletme, 1.öğretim)

3

0

60

İş Hukuku (İşletme , 2.öğretim)

3

0

60

Gelir Dağılımı Teo ve Pol.

3

0

90

Diploma Çalışması

0

2

20

 

 

 

 

 

ESERLER

A.     ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1998    An Industrial Health Service Model For Developing Countries In The   

             Globing World, (with Füsun Uysal), Al Azhar Bulletin, Bulletin of Faculty

             Of Science, Vol:9, No:2, Dec.: 59-69, ISSN:1110-2535, COPERNICUS,

             (1.      Yazar)

2011  Techniques of Training Needs Analysis in Organizations (with Ahmet Ferda Çakmak), the International Journal of Learning, Common Ground Publishing, Volume:18, Number1,  Champaign, Illinois, U.S.A, ISSN:1447-9494, p.605-614, SCOPUS (1. Yazar)

2012 Cases of Mobbing Activities as Commonly Seen in The Healthcare Sector in the World and in Turkey(with Sinem Somunoglu),  Routledge, Taylor and Francis Group, Hospital Topics: Research and Perspectives on Health Care,  90(4):98-103, 2012, ISSN:0018-5868, DOI:10.1080/00185868.2012.737754, Social Science index, Elsevier Scopus(1. Yazar)

2012 A Study Aimed at Psycho-social Factors Which Cause Organizational Stress and the Methods of Coping with stress among the Workers in the Healthcare Sector,

         (with Sinem Somunoglu), Health Med, Volume 6, Number 9, 2012, 3012-3019, ISSN:1840-2291, EBSCO, SCOPUS, COPERNICUS, Thomson reuters : web of science (2.Yazar)

2012 The Concept of Contiuning Education For Organizations and its Effect(with Sinem Somunoglu), Human Systems Management 31(2012) 187-191, ISSN:0167-2533, IOSPRESS, DOI: 10.3233/HSM-120773, EBSCO, SCOPUS( 2. Yazar)

2013 New Psychosocial Risks Human Resources Exccutives Face with: Psycholıgical Agreements, Ageing Workforce, Instability Between Work-Private Life and Mobbing, European Scientific Journal, June 2013, Special Edition No.1, 393-405, ISSN:1857-7881/ 1857-7431 ONLINE, COPERNICUS, EBSCO

2016 Türkiye’de Hukuki Çerçevesiyle İşyerinde Psikolojik Taciz(Mobbing) Gerçeği( Sanem Berkun, Banu Özbucak Albar ile ortak), Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.30, Sayı:5, Erzurum, 2016 , S.1195-1207, EBSCO, ASOS, ULAKBIM(3)

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

 

1998  The Implementing the BS 7750 and ISO 14000 Standarts in Turkey, (with Füsun UYSAL, Nazmiye UZUN), The Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterreanen Region,Boğaziçi Üniversitesi,  Vol.1, İstanbul, 1998, s.71-77, ISBN:975-518-115-6(2)

1999  Environmental Issues and Trade-Unionism Movement, (with Füsun UYSAL), The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on Environmental Challenges for the Next Millenium, Jerusalem, p.54 (1)

2002  Examples from the Application of Respansible Care in Chemical SME’s in Turkey, (with Füsun Uysal), Management of Small and Medium Business Canference, Regional Academic Partner, Department for International Development, 23-27 September, Sevastopol, 2002, ISBN:966-7473-34-1(2)

2008  İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri, (Ahmet Ferda Çakmak ve Ozan Büyükyılmaz ile),  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5.Uluslararası İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı, 1-3 Kasım, İstanbul, 2008, s.1-12(1)

2009  Çevresel Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Kalitesi, (Sibel Buzkan ile ortak), The International Environment Conference, Manas University, Bishkek, 20-23 May, Bishkek, 2009, s.1-9(1)

2009  Tıbbi Atıkların Yönetimi ve ISO 14000 Çevresel Yönetim Sistemi Uygulaması, (Ahmet Ferda Çakmak ve Ozan Büyükyılmaz ile ortak), The International Environment Conference, Manas University, Bishkek, 20-23 May, Bishkek, 2009, s.1-19(1)

 

 

2009  Numerical Analysis of Industrial Accidents in Construction Section in Turkey,(with Sibel Buzkan and Tarık Doğru), International Symposium, 29th International Symposium of the ISSA Construction Section on Occupational Safety and Health, Brussels, Belgium, 23-25 November 2009, p.94 (1)

2010 The Impact of the Financial and Economic Crises: Prevailing Wage Policies and Cost Reduction, (Ahmet Ferda Çakmak ve Metin Saban ile ortak), Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 15-16 Nisan, Malatya, 2010, ISBN:978-975-8573-08-0, s.533-549(2)

2011  Dünya’da Sosyal Güvenliğin Krizi ve Çözüm Arayışları: Asya, Pasifik ve Afrika Örnekleri (Serter Oran ile ortak),  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Sakarya Üniversitesi, Bakü Devlet İktisat Üniversitesi, 9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,16-17 Haziran 2011, Bakü, Azerbaycan, 2011, ISBN:978-975-498-212-1, s.356-366 (1)

 

2011 The Analysis of the Factors that Effect the Health Problems and Rate of Attendance to Work of the Coal Miners who work in shifts in the Zonguldak Coal Basin (Sibel Buzkan ile ortak), 19th World Congress on Safety and Health at Work, 11-15 September 2011, Istanbul, Turkey.(1)

2011  İş sağlığı ve İş Güvenliği Sorunlarına Toplu Bakış (Eyüp AKÇETİN ile ortak), 19.Dünya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 11-15 Eylül 2011, İstanbul, 2011, p.133(1)

2013 The Practice of Occupational Health and Safety Training, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkoşa(Nicosia), North Cyprus Turk Republic, s.1-3(1)

2013 Social Responsibilty Project Courses For The University Students at The University of Bulent Ecevit, (with Sibel Buzkan], 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkoşa(Nicosia), North Cyprus Turk Republic, s.1-3(1)

2013 Learned Helplessness in Organizations and the Effects of Fear Of Success over Competitiveness,(Ahmet Ferda Çakmak ile ortak)  Contemporary Management Challenges and the Organizational Sciences, BAS, Institute of Management Bitola, 1-3 November, Bitola, Macedonia , p.225, ISBN:978-608-4729-00-6(2)

2014   Balkan Ülkelerinin Küresel Rekabet Bağlamında İş Dünyasına Yönelik Sorunları    (Problems of Balkan Countries Related to Business in the Context of Global Competitiveness), (Ali Konak ile), I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Zonguldak, Turkey, ISBN:978-975-92847-8-7, p.381-393(2)

2014 İşletmelerde Önyargı ve Ayrımcılığın Çalışma Hayatı Üzerindeki Etkileri(Merve Zeynep Kimsesiz ile ortak), ISTEC 2014, Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı, Sakarya Üniversitesi, 18-20 Aralık, Doha, Katar, ISSN:2146-7382, s.1-9(1)

2015 Labour Life Of Current Psycho-Social Risks in Today’s Information Society,    (Ayşe Sibel BUZKAN ile ortak),  31st Occupational Health and Safety Congress, ICOH, 30 May-5 June, Seoul, South Korea (1)

2015 Contemporary Approaches in Occupational Health Education, Ayşe Sibel BUZKAN ile ortak),  31st Occupational Health and Safety Congress, ICOH, 30 May-5 June, Seoul, South Korea (1)

2015   Coal and Development Interrelation in the World and Turkey in Terms of        Natural Resources Economy, (Banu Özbucak Albar ile ortak), 2nd Black Sea Balkan Symposium, Kabep, 9-13 November 2015, St. Petersburg, Russia , s.1-19(1)

2018  Occupational Health and Safety Management New Approaches in Business, 1st International Paris Congress on Social  Sciences / İksad, 10-13 April 2018,  Paris, France

2018  Globalization, The Information Society and New Approaches to Environmental Problems in the unionism, Dmitri Yavoronıtskı International European Congress on Social Sciences, 26-29 April 2018, Kiev, Ukraine

2018  The Effect of Mental Fatigue on Work Motivation in Terms of Occupational Safety,(H.Tezcan Uysal ile) Dmitri Yavoronıtskı International European Congress on Social Sciences, 26-29 April 2018, Kiev, Ukraine(1)

2018  Effect of Educational Administrations Changing Context on Postgraduate Educational Administraion Programs: Globalization, Knowledge Society, Learner Centered Leadership and Educational Administration Postgraduate Programmes, 25th International Conference on the learner Education in a Time of Austerity and Social Turbulence, (A. Sibel Buzkan ile), 21-23 June 2018, University of Athens, Athens, Greece

2018 Öğrenen Örgütler ve Yeni Liderlik Yaklaşımları, 3. El Ruha Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İksad, 2-4 Kasım 2018, Şanlıurfa, Turkey

 

 

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

          2017 Çevre Sorunları ve Sendikacılık Hareketinde Yeni Yaklaşımlar, Gece Kitaplığı Yayınları, Eylül 2017, Ankara, 2017(Uluslar arası Kitap)

2         2018  Conflict Management in Organizations:Recent Studies in Turkish Literature(2001-2017)(CHAPTER 13), (H.Tezcan Uysal ile), The Most Recent Studies in Science and Art, Volume 1, Gece Publishing, Ankara, 2018

 

20

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1996  Türkiye’de İşçi Sağlığının Ekonomik Boyutları,(Sibel Buzkan ile ortak) Çimento İşveren Dergisi, Cilt 10, Sayı:2, Ankara, Mart 1996, s.15-19.(2)

1997  Dışsallıklar Teorisi ve Çevresel Etki Değerlendirme Teknikleri, (Füsun UYSAL ile ortak), Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, Ankara, Ocak 1997, ISSN:1013-1388, s.143-152,.(2)

1997  Çağdaş Teknolojik Gelişmeler Karşısında İş Değerlendirmesi ve Günümüzdeki Sorunları,  Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, Çimento-İşveren Dergisi, Ankara, Mart 1997, s.18-22.(Master Tezinden)

1998  Taşkömürü Madenciliğinde İş Değerlendirmesi Uygulamaları ve Günümüzdeki Sorunları, Kamu-İş Dergisi, Ocak 1998, C.4, Sayı:3 Ankara, 1998, s.119-129.(Master Tezinden )

1999  İşletmelerde İş Kazalarını Önlemede Psikoteknik Yaklaşımın Önemi, (Füsun UYSAL ile ortak), Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Sayı 1999/3, Ankara, 1999, s.149-158(1)(Doktora Tezinden), ISSN:1013-1388

2000  İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Psiko-Sosyal Sorunların Dışsal Maliyeti, (Füsun Uysal ile orak)Kamu-İş Dergisi, Cilt:5, sayı:4,  Temmuz 2000, s.77-84(2)

2001  İşletme ve Kriz Yönetimi,(Kamuran Mısırlı ile ortak) Kamu-İş Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Ankara, 2001, s.1-29. (1)

2001  İşletmelerde Çağdaş Sağlık Yönetimi İçin İş Sağlığı, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği,(Figen Cihan ile ortak) Kamu-İş Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Ankara, 2001, s.29-49.(1)

2002  İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik Sistemi (Üçlü Sorumluluk) Uygulamaları, (Figen Cihan ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt 6, Sayı:3, Ankara, 2002, s.15-39.(1)

2002  Mali Anayasanın Temel Faktörleri Olarak Piyasa Ekonomisi ve Finansal Liberalleşmenin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi,(Cengiz Toraman ile ortak) Kamu-İş Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Ankara, 2002, s.39-53

2005  OSHAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi,(Gökmen SARI ile ortak),  Kamu-İş Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, Ankara, 2005, s.93-107, ISSN:1303-4995(1)

2006  Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Dış Çevrenin Analizi,(Gülgün Arslan ve Sibel Aydemir ile ortak )Kamu-İş Dergisi, Cilt:8, Sayı:4, Ankara, 2006, s.207-226(1)

2007  İnsan Kaynağı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri: Etkileşimli Beklenti Düzeyi Yaklaşımı, (Ozan Büyükyılmaz, Şebnem Koltan ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Ankara, 2007, s.105-127 (1)

2007  Sağlık Hizmetlerinde İş Analizinin Etkileri ve Atatürk Devlet Hastanesi Uygulaması, (Hasan Bircan ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Ankara, 2007, s.75-100

2007  Zonguldak Taşkömür Havzası İş Kazalarının Sayısal Analizi(Sibel Buzkan ile ortak), Kamu-iş Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, Ankara, 2007, s.1-19(1)(Doktora Tezinden Türetilme)

2008  Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu İşletme Müessesesinde Yabancılaşmanın Boyutları Üzerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması(Ozan Büyükyılmaz ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, Ankara, 2008(1), s. 135-179

2008  Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümleri,(Ozan Büyükyılmaz ile ortak), Kamu-iş Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, Ankara, 2008, s.113-145(1)

2009  İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönteminin Organizasyon Yapısı ve Çalışma İlişkilerine Etkileri, (Şeyda Doğan ile ortak),  Kamu-iş Dergisi, Cilt: 11,  sayı:1, Ankara, 2009, s.139-165 (1)

2011  İş Hukukunda İşçinin İşe İade Yolunun Etkinliği ve Zonguldak İlinde Uygulamanın Değerlendirilmesi, (Cengiz Sarı ile ortak), Kamu-iş Dergisi, Cilt:11, sayı:4, Ankara, 2011, s.103-127.  (1)

2011  Türkiye’de İnşaat İşkolundaki İş Kazalarının Ekonomik Boyutları, (Tarık Doğru ile ortak), Kamu-iş Dergisi, Cilt:11, sayı:4, Ankara, 2011, s.183-219(1)

2011  Farklı Ülke Deneyimleri Çerçevesinde Özel Emeklilik Programlarının Oluşumu ve Ortaya Çıkardığı Sonuçları, (Serter Oran ile ortak), Kamu-İş Dergisi. Cilt:12, Sayı:1, Ankara, 2011, s.43-73 (1)

2012 Davranış Değiştirme Odaklı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, (Öznur Pulat  ve Sibel Buzkan ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt: 12, Sayı:3, s.111-127 (1).

2016 Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Yenilenebilir Enerji ve Türkiye,(Sanem Berkün ile ortak),  Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Fevzi Demire Armağan Özel Sayısı, İstanbul, s.1097-1121., ISSN:1304-5962, ULAKBİM(2)

2016 Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Sendikacılığın İş Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Önemi, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Fevzi Demire Armağan Özel Sayısı, İstanbul, s.1121-1132, ISSN:1304-5962, ULAKBİM

2016 Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Çalışan Yoksullar(Ali İhsan Balcı ile ortak), Hak-İş Emek ve Toplum Dergisi,Cilt:5, Yıl:5,Sayı:11, Ankara, s.56-75, ASSOS, ISSN:2147-3668(1)

2017 Yaşlı İşgücünün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri(Banu Özbucak Albar ile ortak), Hak-İş Emek ve Toplum Dergisi,Cilt:6, Yıl:6 ,Sayı:15, Ankara, s.213-239, ASSOS, ISSN:2147-3668 (1)

2017 Çalışma Hayatında Mobbing ve Tükenmişlik İlişkisi(Banu Özbucak Albar ile ortak), Hak-İş Emek ve Toplum Dergisi,Cilt:6, Yıl:6 ,Sayı:16, Ankara, s.538-551, ASSOS, ISSN:2147-3668 (2)

 

 

 

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1991  Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Meslek Hastalıklarının Dağılımı, (Sibel BUZKAN ile ortak), Türkiye 8. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB Yayınları, Zonguldak, 1991, s.345-352 (2) Doktora Öncesi

1991  Zonguldak Yöresi Yer Altı Potansiyeli, (Yakup KESKİN ile ortak), Türkiye 8. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, T.M.M.O.B. Yayınları, Zonguldak, 1991, s.523-533.(2) Doktora Öncesi

1995  Yönetim ve Yönetimde Beşeri İlişkiler, (Yakup KESKİN ile ortak), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, Zonguldak, 5-6 Ekim, 1995, s.1-5(1) Doktora Öncesi

 

1996  ISO 9000 ve ISO 14000’in Kimya Sanayinde Uygulanması, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 2. Cilt, İstanbul, 1996 (Füsun UYSAL ile ortak), s.1652-1656, ISBN:975-561-084-7(2)

1997  İş Kazalarının Ekonomik Boyutları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul, 1997, s.101-139

 

1997  Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Ekonomik Gelişme, (Fatma BİRCAN ile ortak), 2. Ulusal Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, 30 Haziran – 4 Temmuz, Karamürsel, 1997, s.1-3 (2)

1998  İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Psiko-Sosyal Sorunlar ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri,(Ruziye Cop ile ortak) Milli Prodüktivite Merkezi, 6. Ergonomi Kongresi, M.P.M Yayınları, No:622, Ankara, 1998, ISBN:975-440-279-5, s.152-161(2)

1998  Türkiye’de Kimya Sanayiinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Kayıp İşgünlerinin İktisadi Analizi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Cilt 2, Atatürk Üniversitesi, 1-4 Eylül, 1998, Erzurum, 1998, s.1306-1310, ISBN:975-442-065-3(1)

2001  Çevre Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Yaşam Kalitesi Açısından Değişim Mühendisliğinin Önemi, (Coşkun HAMZAÇEBİ ile ortak), Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu, 25-27 Nisan, Mersin, 2001, s.770-778(1)

2001  E-Para ve E-Ticaret “Sanal Yeniliklere Farklı Bir Bakış Açısı”,(Cengiz Toraman ile ortak), İstanbul Teknik Üniversitesi, II. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-9 Kasım, İstanbul, 2001, s.27-33.(2)

2003  Sağlık Hizmetleri, Bankacılık Sektörü ve KOBİ’lerde Bilgisayar Teknolojilerinin Organizasyon Üzerindeki Etkisi ,( Fatma AKILLI ile ortak), İstanbul Kültür Üniversitesi, 3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Nisan 2003, İstanbul, 2003, s.662-667, ISBN:975-6957-31-X(1)

2003  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,(Yasin Akman ile ortak), TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, 2-3 Mayıs 2003, s.183-193, ISBN:975-395-596-0 (1)

2003  Türkiye’de Kimya Sanayindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik Yönetimi Uygulamaları, (Füsun Uysal ile ortak), TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, 2-3 Mayıs 2003, ISBN:975-395-596-0, s.195-206(1)

2003  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İş Süreçlerinin Kalite Geliştirme Politikalarının Avrupa Birliği ile Entegrasyonu, (Fatma Akıllı ile ortak )TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 3. Kalite Sempozyumu, Bursa, 6-7 Haziran 2003, s.130-136(1)

2003  Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yeni Vizyonlar ve Değişim Mühendisliği,(Fatma Akıllı ile ortak),  TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 3. Kalite Sempozyumu, Bursa, 6-7 Haziran 2003, s.137-142(1)

2004  ISO / TS 16949 Kalite Güvence Sistemi ve Sertifikası, 4. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-10 Ekim 2004, s.311-315

2006  Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin Gerçekleşmesi Açısından Acil Durum Planlamasının Önemi, (Şeyda Doğan ile ortak) Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, 15-17 Haziran 2006, Tokat, 2006 , ISBN:9944-5285-0-1, s.31-38(1)

2007  Avrupa Birliği Ülkelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları, IV. Ulusal İş Sağlığı Kongresi,(Ahmet Beşkaya, Esra Akay ile ortak),  TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Adana Şubesi, 20-21 Nisan 2007, Adana, s.255-267, ISBN:978-9944-89-260-5(2)

2009  İş-Aile Yaşam Çatışmasının Nedenleri ve İş Sağlığı Açısından Sonuçları, (Ahmet Ferda Çakmak ve Ozan Büyükyılmaz ile Ortak) V.Ulusal İş Sağlığı Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Adana Şubesi, 16-18 Nisan 2009, Adana, s.163-172, ISBN:978-9944-89-704-4(2)

2009  Türkiye’de İnşaat Sektöründe İş Güvenliği, (Tarık DOĞRU ile ortak), Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Adana Şubesi,19-20 Kasım, Adana, 2010., s.337-343, ISBN:978-9944-89-832-4 (1)

2012  Zonguldak Kömür Havzasında Vardiyalı Olarak Çalışan Maden İşçilerinin

Sağlık Sorunları ve İşe Devam Oranlarını Etkileyen Faktörlerin     Analizi,(Sibel BUZKAN ile ortak) 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Uludağ Üniversitesi, HASUDER, 2-6 Ekim 2012, Bursa, 2012, s.1277-1279, ISBN:987-975-97836-3-1 (1)

2016 Küreselleşme ve Bilgi Toplumunda Çalışan Çocuklar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi, 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi,  2-4 Haziran 2016, Erzurum, 2016, s.249-253

 

2016 Küreselleşme ve Weitzman Paylaşım Ekonomisi Ücret Sistemi( Sibel Buzkan ile ortak), İstanbul Teknik Üniversitesi, 16. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12-16 Ekim 2016, İstanbul, 2016 , s.1288, ISBN:978-605-320-530-2(1)

 

F. Diğer Yayınlar:

------

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi