English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Gökhan Ofluoğlu
   Telefon    0372 291 1574
   E-posta    gokhan.ofluoglu@karaelmas.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gökhan OFLUOĞLU    

Doğum Yeri veYılı: Zonguldak, 1966

Unvanı: Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.)

Birimi: Z.K.Ü. İ.İ.B.F.

Bölümü: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Anabilim Dalı: Çalışma Ekonomisi

DİPLOMALAR

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi

Ankara Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi

1988

Y. Lisans

Çalışma Ekonomisi

Gazi Üniversitesi

1991

Doktora

Çalışma Ekonomisi

Gazi Üniversitesi

1996

İLGİ  ALANLARI

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş değerlendirmesi, iş analizi, toplam kalite yönetimi.

AKADEMİK ÜNVANLAR

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ögr.Gör.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

1994-1997

Yrd.Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1997-

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Zafer Şen, Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Rekabet Stratejileri, ZKÜ SBE, 2004, Zonguldak,

Mehmet Nesip Ögün, Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi İhtiyacı ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü, ZKÜ SBE, 2005, Zonguldak

Hasan Bircan, Sağlık Hizmetlerinde İş Analizi Ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Uygulaması, ZKÜ SBE, 2006,Zonguldak

Ozan Büyükyılmaz, İşletmelerde Yabancılaşmanın Sosyo-Psikolojik Etkileri ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda Bir Uygulama, ZKÜ SBE, 2007, Zonguldak

Şeyda Doğan, İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yöntemi ve MTA’da Nitel Bir Çalışma, ZKÜ SBE, 2008, Zonguldak

Gökmen Sarıkaya, Süreç Yönetimi ve Lojistik Biriminde Bir Uygulama, ZKÜ SBE, 2008, Zonguldak

Tarık Doğru, Türkiye’de İnşaat İşkolundaki İş Kazalarının Ekonomik Boyutları, ZKÜ, SBE, 2010, Zonguldak

İDARİ GÖREVLER

2010  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkez Müdürü (22.12.2010 tarihinden itibaren)

2011 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı (07.02.2011-21.03.2012 arası , 13 Ağustos 2012den itibaren ikinci kez devam ediyor)

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Norm Kadro Projesi, Zonguldak, 2002

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER         

Mülkiyeliler Birliği, (1988-    )

DİĞER GÖREVLER

-Zonguldak İl İstihdam Kurulu Üyeliği(2008’den beri)

-Amele Birliği Danışma Kuruku Üyesi( 2011)

ÖDÜLLER

1991 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilimsel Araştırma Yarışmasında Mansiyon Ödülü

1994 Milli Prodüktivite Merkezinin Düzenlediği Çevre ve Verimlilik Yarışmasında Çevreye Katkı Ödülü

1999-2001 Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin Düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre Sorunları, Kadın İşçilerin Sorunları, Toplam Kalite Yönetimi Panellerinde Konuşmacı Olarak Katıldığı İçin Teşekkür Belgeleri

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008- 2009  

Güz

İşletme Yönetimi-1

3

0

90

İşletme Yönetimi-1(İkinci Öğretim)

3

0

90

Endüstri İlişkileri (1 ve 2. Öğrenim)

3

0

     90

Davranış Bilimleri (Ereğli D.Y.O)

3

0

30

İlkbahar

İşletme Yönetimi-2

3

0

90

İş Hukuku

3

0

60

İşletme Yönetimi-2 (İkinci Öğretim)

3

0

90

İş Hukuku (İkinci öğretim)

3

0

60

Stratejik Yönetim

3

0

15

Diploma Çalışması

0

2

20

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009- 2010

Güz

İşletme Yönetimi-1

3

0

90

Davranış bilimleri (EREĞLİ D.Y.O)

3

0

45

Endüstri İlişkileri

3

0

    50

İşletme Yönetimi-1(İkinci Öğrenim)

3

0

90

Endüstri İlişkileri (İkinci öğretim)

3

0

50

Diploma Çalışması

0

2

3

Diploma Çalışması (İkinci öğretim)

0

2

20

İlkbahar

İşletme Yönetimi-2

3

0

90

İş Hukuku (EREĞLİ D.Y.O)

3

0

45

İş Hukuku

3

0

60

İş Hukuku (İkinci öğretim)

3

0

60

Yönetim ve Organizasyon (1. ve 2. Öğ.)

2

0

90

İşletme Yönetimi (Mühendislik F.)

3

0

22

ESERLER

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

2011  Techniques of Training Needs Analysis in Organizations (with Ahmet Ferda Çakmak), the International Journal of Learning, Common Ground Publishing, Volume:18, Champaign, Illinois, U.S.A

 

 

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

 

1998  The Implementing the BS 7750 and ISO 14000 Standarts in Turkey, (with Füsun UYSAL), The Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterreanen Region, Vol.1, İstanbul, 1998, s.71.

1999  Environmental Issues and Trade-Unionism Movement, (with Füsun UYSAL), The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on Environmental Challenges for the Next Millenium, Jerusalem, Israel, June 13-18, 1999.

1999  An Industrial Health Service Model for Developing Countries in the Globing World, (with Füsun UYSAL), The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Seciences, Jerusalem, Israel, June 13-18, 1999.

2002  Examples from the Application of Respansible Care in Chemical SME’s in Turkey, (with Füsun Uysal), Management of Small and Medium Busıness Canference, 23-27 September, Sevastopol, 23-27 September 2002.

2002  Environmental Health and Safety in Chemıcal Industry, (with Füsun Uysal) The Application of Responsible Care in Turkey, Doğu Akdeniz Üniversitesi,21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Gazi Magusa, 3-4 Ocak 2002.

2008  the Distribution of Occupational Diseases in Zonguldak Hardcoal Basin, (with Sibel Buzkan) Korea Occupational Safety and Health Agency, XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Seoul, June 29-July 2, 2008

2008  İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri, (Ahmet Ferda Çakmak ve Ozan Büyükyılmaz ile),  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5.Uluslararası İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı, 1-3 Kasım, İstanbul, 2008

2009  Çevresel Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Kalitesi, (Sibel Buzkan ile ortak), The International Environment Conference, Manas University, Bishkek, 20-23 May, Bishkek, 2009

2009  Tıbbi Atıkların Yönetimi ve ıso 14000 Çevresel Yönetim Sistemi Uygulaması, (Ahmet Ferda Çakmak ve Ozan Büyükyılmaz ile ortak), The International Environment Conference, Manas University, Bishkek, 20-23 May, Bishkek, 2009

2009  Numerical Analysis of Industrial Accidents in Construction Section in Turkey,(with Sibel Buzkan and Tarık Doğru), International Symposium, 29th International Symposium of the ISSA Construction Section on Occupational Safety and Health, Brussels, Belgium, 23-25 November 2009

2010 Küresel Kriz Ortamında Maliyet Tasarrufu Sağlayan Ücretlendirme Politikaları (Ahmet Ferda Çakmak ve Metin Saban ile ortak), Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 15-16 Nisan, Malatya, 2010

2010  Cases 0f Mobbing Activities As Commonly Seen in The Healthcare Sector in the World and in Turkey (Sinem Somunoğlu ile ortak), 8th International Conference Occupational Health for Health Care Workers, ISSA, ICOH, Casablanca, Morocco, 28-31 October 2010.

2010  A Study Aimed at Psycho-Social Factors Which Cause Organizitional Stress and the Methods of Coing with Stress Among the Workers in the Health Sector (Sinem Somunoğlu ile ortak), 8th International Conference Occupational Health for Health Care Workers, ISSA, ICOH, Casablanca, Morocco, 28-31 October 2010

2011  Dünya’da Sosyal Güvenliğin Krizi ve Çözüm Arayışları: Asya, Pasifik ve Afrika Örnekleri (Serter Oran ile ortak), 9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,16-17 Haziran 2011, Bakü, Azerbaycan, 2011

 

2011 the Importance of Training Aimed at Businesses: Educational Activities Executed by Turkish Private Sector (Sinem Somunoğlu ile ortak), 18th International Conference on Learning, Commonground Publishing, University of Mauritius, 5-8 July 2011, Mauritius.

2011  Statistical Research on Number of Schools, Students and Teachers in Turkish National Education (Sinem Somunoğlu ile ortak), 18th International Conference on Learning, Commonground Publishing, University of Mauritius, 5-8 July 2011, Mauritius.

2011  Techniques of Training Needs Analysis in Organizations (Ahmet Ferda Çakmak ile ortak) 18th International Conference on Learning, Commonground Publishing, University of Mauritius, 5-8 July 2011, Mauritius.

2011  Concept of Continuing Education in Organizations and Its Effect on The Process of Learning Organizations (Sinem Somunoglu ile ortak), 18th International Conference on Learning, Commonground Publishing, University of Mauritius, 5-8 July 2011, Mauritius.

2011 the Analysis of the Factors that Effect the Health Problems and Rate of Attendance to Work of the Coal Miners who work in shifts in the Zonguldak Coal Basin (Sibel Buzkan ile ortak), 19th World Congress on Safety and Health at Work, 11-15 September 2011, Istanbul, Turkey.

2011  Prevention of the Occupational Accidents in Turkey Construction Section (Tarık Doğru ile ortak), 19th World Congress on Safety and Health at Work, 11-15 September 2011, Istanbul, Turkey.

2011  İş sağlığı ve İş Güvenliği Sorunlarına Toplu Bakış (Eyüp AKÇETİN ile ortak), 19.Dünya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 11-15 Eylül 2011, İstanbul, 2011

2012 İşletmelerde Verimliliğe Yönelik Eğitimin Önemi:’’ Türk Özel Sektörü Tarafından Yapılan Eğitim Çalışmaları, ( Sadık Kılıç ve Sibel Buzkan ile ortak), ISSD 2012, 31 Mayıs-1 Haziran 2012, Uluslar arası Burç Üniversitesi, Saraybosna,2012

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

------

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1996  Zonguldak Taşkömür Havzasındaki Meslek Hastalıklarının İstatistiksel Analizi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, Yıl:6, Sayı:1, Ankara, 1996s.33

1996  Türkiye’de İşçi Sağlığının Ekonomik Boyutları, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 10, Sayı:2, Ankara, Mart 1996, s.15.

1996  Dışsallıklar Teorisi ve Çevresel Etki Değerlendirme Teknikleri, (Füsun UYSAL ile ortak), Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, Ankara, Aralık, 1996.

1997  Çağdaş Teknolojik Gelişmeler Karşısında İş Değerlendirmesi ve Günümüzdeki Sorunları, Mart 1997, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, Çimento-İşveren Dergisi, Ankara, Mart 1997, s.18.

1997  Zonguldak Taşkömür Havzasındaki Meslek Hastalıklarının Ekonomik Boyutları, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, Yıl:7, Sayı:2, Ankara, 1997, s.15

1997  İş Kazalarının Ekonomik Boyutları, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Seminerler 1997, Yayın No:1, Zonguldak, 1998, s.66.

1997  İş Kazalarının Ekonomik Boyutları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul, 1997, s.103.

1998  Taşkömürü Madenciliğinde İş Değerlendirmesi Uygulamaları ve Günümüzdeki Sorunları, Kamu-İş Dergisi, Ocak 1998, C-3, Ankara, 1998.

1999  İşletmelerde İş Kazalarını Önlemede Psikoteknik Yaklaşımın Önemi, (Füsun UYSAL ile ortak), Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Sayı 1999/3, Ankara, 1999, s.149.

2000  İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Psiko-Sosyal Sorunların Dışsal Maliyeti, Kamu-İş Dergisi, Cilt:5, Temmuz 2000, s.77.

2001  İşletme ve Kriz Yönetimi, Kamu-İş Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Ankara, 2001, s.1-29.

2001  İşletmelerde Çağdaş Sağlık Yönetimi İçin İş Sağlığı, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği, Kamu-İş Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Ankara, 2001, s.29-49.

2002  İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik Sistemi (Üçlü Sorumluluk) Uygulamaları, Kamu-İş Dergisi, Cilt 6, Sayı:3, Ankara, 2002, s.15-39.

2002  Mali Anayasanın Temel Faktörleri Olarak Piyasa Ekonomisi ve Finansal Liberalleşmenin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi, Kamu-İş Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, Ankara, 2002.

2005  OSHAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, Kamu-İş Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, Ankara, 2005.

2006  Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Dış Çevrenin Analizi, Kamu-İş Dergisi, Cilt:8, Sayı:4, Ankara, 2006.

2007  İnsan Kaynağı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri: Etkileşimli Beklenti Düzeyi Yaklaşımı, Kamu-İş Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Ankara, 2007.

2007  Sağlık Hizmetlerinde İş Analizinin Etkileri ve Atatürk Devlet Hastanesi Uygulaması, (Hasan Bircan ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Ankara, 2007

2007  Zonguldak Taşkömür Havzası İş Kazalarının Sayısal Analizi(Sibel Buzkan ileortak), Kamu-iş Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, Ankara, 2007

2008  Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu İşletme Müessesesinde Yabancılaşmanın Boyutları Üzerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması(Ozan Büyükyılmaz ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, Ankara, 2008

2008  Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümleri,(Ozan Büyükyılmaz ile ortak), Kamu-iş Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, Ankara, 2008, s.113-145

2009  İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönteminin Organizasyon Yapısı ve Çalışma İlişkilerine Etkileri, (Şeyda Doğan ile ortak),  Kamu-iş Dergisi, Cilt: 11,  sayı:1, Ankara, 2009, s.139-165.

2011  İş Hukukunda İşçinin İşe İade Yolunun Etkinliği ve Zonguldak İlinde Uygulamanın Değerlendirilmesi, (Cengiz Sarı ile ortak), Kamu-iş Dergisi, Cilt:11, sayı:4, Ankara, 2011, s.103-127.

2011  Türkiye’de İnşaat İşkolundaki İş Kazalarının Ekonomik Boyutları, (Tarık Doğru ile ortak), Kamu-iş Dergisi, Cilt:11, sayı:4, Ankara, 2011, s.183-219.

2011  Farklı Ülke Deneyimleri Çerçevesinde Özel Emeklilik Programlarının Oluşumu ve Ortaya Çıkardığı Sonuçları, (Serter Oran ile ortak), Kamu-İş Dergisi. Cilt:12, Sayı:1, Ankara, 2011, s.43-73

2012 İnsan Kaynakları Yöneticisinin Karşı Karşıya Olduğu Yeni Psiko-Sosyal Riskler:Psikolojik Sözleşmenin İhlali, Yaşlanan işgücü, İş-Özel Yaşam Dengesizliği ve Mobbing(Psikolojik Taciz),(Ahmet Ferda Çakmak Ve Ozan Büyükyılmaz ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt: 12, Sayı:3, s.53-78

2012 Davranış Değiştirme Odaklı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, (Öznur Pulat  ve Sibel Buzkan ile ortak), Kamu-İş Dergisi, Cilt: 12, Sayı:3, s.111-127

 

 

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1991  Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Meslek Hastalıklarının Dağılımı, (Sibel BUZKAN ile ortak), Türkiye 8. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB Yayınları, Zonguldak, 1991, s.345.

1991  Zonguldak Yöresi Yer Altı Potansiyeli, (Yakup KESKİN ile ortak), Türkiye 8. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, T.M.M.O.B. Yayınları, Zonguldak, 1991, s.523.

1995  Yönetim ve Yönetimde Beşeri İlişkiler, (Yakup KESKİN ile ortak), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, Zonguldak, 5-6 Ekim, 1995.

1995  İş Kazalarının Ekonomik Boyutlarının Önlenmesinde Ergonominin Yeri ve Önemi, (Sibel BUZKAN ile ortak), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No:570, İstanbul, 1995, s.797.

1996  Türkiye’de İş Kazalarının Ekonomik Boyutları, (Sibel BUZKAN ile ortak), Maden Mühendisliği Bildirileri Kitabı, IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996, Isparta, 1996, s.127.

1996  Çevresel Toplam Kalite Yöntemi, (Füsun UYSAL ile ortak), Çevre Mühendisliği Bildirileri Kitabı, IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996, Isparta, s.23.

1996  ISO 9000 ve ISO 14000’in Kimya Sanayiinde Uygulanması, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 2. Cilt, İstanbul, 1996 (Füsun UYSAL ile ortak), s.1652.

1997  Kimya Sanayiinde Kalite, Çevre, İş Güvenliği ve İş Sağlığını Kapsayacak Standart Oluşturulması, Kimya-97, IX. Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, Van, 1997.

1997  Çevre Sorunları ve Sendikacılık Hareketi, (Fatma BİRCAN ile ortak), 2. Ulusal Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, 30 Haziran–4 Temmuz, Karamürsel, 1997.

1997  Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Ekonomik Gelişme, (Fatma BİRCAN ile ortak), 2. Ulusal Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, 30 Haziran – 4 Temmuz, Karamürsel, 1997.

1997  Taşkömürü Madenciliğinde İş Değerlendirmesi Uygulamaları ve Günümüzdeki Sorunları, I. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul, 30-31 Ekim, 1997, s.324.

1997  Kalite, İş Güvenliği ve Çevresel Performansın Birbiri ile Bağlantılı Olarak Geliştirilmesi, (Füsun UYSAL ile ortak), I. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul, 30-31 Ekim, 1997, s.150.

1998  İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Psiko-Sosyal Sorunlar ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri, Milli Prodüktivite Merkezi, 6. Ergonomi Kongresi, M.P.M Yayınları, No:622, Ankara, 1998.

1998  Türkiye’de Kimya Sanayiinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Kayıp İşgünlerinin İktisadi Analizi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Cilt 2, Atatürk Üniversitesi, 1-4 Eylül, 1998, Erzurum, 1998, s.1306.

1998  İşletmelerde İş Kazalarını Önlemede Psikoteknik Yaklaşımın Önemi, Akdeniz Üniversitesi, 6. Ulusal işletmecilik Kongresi, 12-14 Kasım 1998, Antalya, 1998.

1999  Çevre Sorunları ve Yaşam Kalitesi, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Gebze, 16-20 Kasım 1999.

2000  Kimya Sanayiinde Çevresel Yönetim Sistemleri ve Yaşam Kalitesi, (Coşkun HAMZAÇEBİ ile ortak), XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır, 2000, s.206.

2001  Çevre Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Yaşam Kalitesi Açısından Değişim Mühendisliğinin Önemi, (Coşkun HAMZAÇEBİ ile ortak), Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu, 25-27 Nisan, Mersin, 2001.

2001  ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri ve Yaşam Kalitesi, (Coşkun HAMZAÇEBİ ile ortak), Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu, 25-27 Nisan, Mersin, 2001.

2001  İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Psikolojik Boyutları ve Çalışma Yaşamının Kalitesi, (Merih KARACA ile ortak), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 11-12 Mayıs, Adana, 2001.

2001  Çevresel Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Kalitesi, 2. Kalite Sempozyumu, 15-16 Haziran, Bursa, 2001.

2001  2000’li Yıllarda ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri Standartları, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Ankara, 2001.

2001  Çevre Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Yaşam Kalitesi Açısından Değişim Mühendisliğinin Önemi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Ankara, 2001.

2001  E-Para ve E-Ticaret “Sanal Yeniliklere Farklı Bir Bakış Açısı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, II. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-9 Kasım, İstanbul, 2001, s.27-33.

2001  İşletmelerde Kriz Yönetimi Uygulamaları, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, V. Türkiye Finans Eğitimi Sempozyumu, 18-21 Ekim, Bandırma, 2001.

2003  Sağlık Hizmetleri, Bankacılık Sektörü ve KOBİlerde Bilgisayar Teknolojilerinin Organizasyon Üzerindeki Etkisi, Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler, 19-20 Nisan 2003, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2003.

2003  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, 2-3 Mayıs 2003.

2003  Türkiye’de Kimya Sanayindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik Yönetimi Uygulamaları, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, 2-3 Mayıs 2003.

2003  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İş Süreçlerinin Kalite Geliştirme Politikalarının Avrupa Birliği ile Entegrasyonu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 3. Kalite Sempozyumu, Bursa, 6-7 Haziran 2003.

2003  Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yeni Vizyonlar ve Değişim Mühendisliği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 3. Kalite Sempozyumu, Bursa, 6-7 Haziran 2003.

2003  Taşkömürü Madenciliğinde İş Kazalarının İstatistiksel Değerlendirmesi ve Çevresel Şartlarının İş Kazalarının Üzerindeki Etkisi, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 16-18 Ekim 2003, Denizli, 2003.

2004  Dünyada ve Türkiye’de Kömür ve Kalkınma: Ekonomik Göstergelerin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Zonguldak Şubesi, Türkiye 14. Kömür Kongresi, Zonguldak, 2-4 Haziran, 2004.

2004  ISO / TS 16949 Kalite Güvence Sistemi ve Sertifikası, 4. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-10 Ekim 2004.

2006  Kürselleşme Sürecinde İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin Gerçekleşmesi Açısından Acil Durum Planlamasının Önemi, (Şeyda Doğan ile ortak) Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, 15-17 Haziran 2006, Tokat, 2006

2005  Taşkömürü Madenciliğinde İş Kazalarının İstatistiksel Analizi, III. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Adana Şubesi, 29-30 Nisan 2005, Adana, 2005.

2007  Avrupa Birliği Ülkelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları, IV. Ulusal İş Sağlığı Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Adana Şubesi, 20-21 Nisan 2007, Adana.

2009  İş-Aile Yaşam Çatışmasının Nedenleri ve İş Sağlığı Açısından Sonuçları, (Ahmet Ferda Çakmak ve Ozan Büyükyılmaz ile Ortak) V.Ulusal İş Sağlığı Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Adana Şubesi, 16-18 Nisan 2009, Adana

2009  Türkiye’de İnşaat Sektöründe İş Güvenliği, (Tarık DOĞRU ile ortak), Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Adana Şubesi,19-20 Kasım, Adana, 2010. 

2011  Bankacılık İşkolunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunlarına Genel Bir Bakış (Sibel Buzkan ile ortak),  VI. Ulusal İş Sağlığı Kongresi, TMMOB Makine MühendisleriOdası, Adana Şubesi, 21-23 Nisan 2011, Adana,2011

2011  Türkiye’de İnşaat Sektöründeki Meslek Hastalıklarının Dağılımı (Tarık Doğru ile ortak), VI. Ulusal İş Sağlığı Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Adana Şubesi, 21-23 Nisan 2011, Adana,2011

2012  Zonguldak Kömür Havzasında Vardiyalı Olarak Çalışan Maden İşçilerinin

Sağlık Sorunları ve İşe Devam Oranlarını Etkileyen Faktörlerin     Analizi,(Sibel BUZKAN ile ortak) 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Uludağ Üniversitesi, HASUDER, 2-6 Ekim 2012, Bursa, 2012

 

F. Diğer Yayınlar:

------

 

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi