Diğer Üniversitelerde Yaz Okulu Dersi Alma

Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, kendi müfredatlarındaki dersin yerine, o dersin akademik yeterliklerini sağlaması koşuluyla diğer üniversitelerde açılan eşdeğer bir dersi alabilir.
Bu durumda;
• Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirip gerekli belgelerle öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir. Başvurular bölüm başkanlıkları tarafından, alınacak dersin eşdeğerlik ve akademik yeterlik bakımından incelenecektir.
• Öğrenci, yaz öğretiminde kendi bölümünde açılan bir dersi, isterse diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden alabilir.
• Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nin 8.maddesindeki sınırları (Toplam 3 ders) aşmamak üzere ders alabilirler. Örneğin yaz okulunda Bülent Ecevit Üniversitesinden 2 ders alan öğrenci, diğer üniversitelerden sadece 1 ders alabilecektir.
• Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)
• Belirli bir yabancı dilde okutulan derslerin yerine diğer üniversitelerden ders alınması halinde, alınan dersin de aynı dilde okutuluyor olması gerekmektedir.
• Diğer üniversitelerden alınan derse ait nihai (dönem sonu başarı notu) not, dersin alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte kapalı ve mühürlü zarf içinde “GİZLİ” ibaresi ile posta veya elden Bölüm Başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı alınan notu değerlendirerek Dekanlığa / Müdürlüğe iletir. İlgili birimin Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversitemiz not sistemine dönüştürülerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Başka Üniversitelerde Yaz Okulunda ders almak için yapılacak işlemler:

1. Aşağıda yer verilen "YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ" formu üzerinden öğrenci bilgisi, gidilecek üniversite, alınacak derse ait bilgiler, eşdeğerlik istenen derse ait bilgiler doldurulacak ve çıktısı alınacaktır.

2. Başka üniversiteden yaz okulunda ders almak istendiğine dair dilekçenin doldurulup çıktısının alınması ve imzalanması gerekmektedir.

3. Gidilecek üniversiteden alınacak derslere ait onaylı ders içerikleri ve ders planları dilekçeye eklenecektir.

Yukarıda belirtilen 3 evrak tamamlandığında, öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Yeni form oluştur.

Kayıt durumunuzu görmek için tıklayınız.

Kaydınızı değiştirmek için tıklayınız.

Danışman işlemleri.

Bölüm Başlanlıkları işlemleri.