2020-2021 Öğretim Yılında Yaz Okulu Derslerini Başka Üniversitelerden Alacak Olan Öğrencilerin Dikkatine

Küçült Yazı Tipi Büyüt
  • Yaz okulunda başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenci aşağıdaki evraklar ile birlikte fakültemiz öğrenci işleri bürosuna “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri” adresine;

- Kargo yolu ile veya
- Mail atarak  iibf@beun.edu.tr   müracaat edecektir. 

Başvuru Belgeleri

  1. Dilekçe için tıklayınız.
  2. Ders içerikleri (dersi almak istediğiniz üniversiteden alınacaktır)
  3. Öğretim planı, ders katoloğu (dersi almak istediğiniz üniversiteden alınacaktır)
  4. Yaz okulu ders alma formu için tıklayınız.

     Müracaattan 5 iş günü sonra İİBF öğrenci işleri bürosunu arayarak müracaatınızın uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

     Eksik evrağı olan ve yaz okulu ders alma formu doldurmamış öğrencinin müracaatı işleme alınmayacaktır.

     Yaz okulunda bir öğrenci toplam 3 ders alabilir. (Yaz Okulu Rehberini okuyunuz.)

     Yaz okulu döneminde diğer üniversitelerden alınacak derslerin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. maddesine uygun olarak alınması gerekmektedir.

 

Kayıt ve ders alma

MADDE 8 – (Değişik:RG-12/6/2012-28321)

(Değişik:RG-22/5/2016-29719) (2) Bir öğrenci, yaz okulunda (Değişik:RG-28/5/2017-30079) önlisans ve lisans eğitiminde üç ders, lisansüstü eğitiminde iki dersi aşmamak üzere ders alabilir. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrarlanır.

(2) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrencilerden ders başına öğretim ücreti alınır.

(3) Yaz okulunda kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre bir dersin açılamaması durumunda, bu derse kayıt yaptıran öğrencilere birinci fıkra hükmü koşullarında, açık olan bir başka derse kayıt yaptırma imkanı verilir. Öğrenci açılamayan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve derse ilişkin öğretim ücreti öğrenciye iade edilir.

(4) (Mülga:RG-22/5/2016-29719) (2)

(5) (Değişik:RG-22/5/2016-29719) (2) Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa, yaz okulunda alabilir. Yarıyıl tekrarı durumunda olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.

(6) (Değişik:RG-22/5/2016-29719) (2) Bahar yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilirler.

(7) (Ek:RG-22/5/2016-29719) (2) Mezun olmak için en fazla üç dersi kalan ve genel not ortalaması 2.00 olan öğrenciler yaz okulundan hiç almadığı üç dersi alabilirler.

(8) (Ek:RG-22/5/2016-29719) (2) Yandal ve çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler yükümlü oldukları dersleri yaz okulunda alabilirler.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin