Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi "Anket Çalışması"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü araştırma görevlilerinden
Arş. Gör. Nilay Yörük ve Arş.Gör. Furkan Tüzün'ün tarafından hazırlanarak, Üniversitemiz Etik Kurulu
tarafından uygun görülen ve https://forms.gle/VdK67XaioovnBiai8 adresinde yer alan "Pandemi Döneminde
Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" başlıklı anket çalışmasına ulaşabilirsiniz.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin