Öğrenci Belgesi ve Transkriptlerin e-imzalı olarak Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) alınması

Öğrenciler; Öğrenci Bilgi Sisteminde "Kullanıcı İşlemleri" menüsünden "Belge Talebi" sekmesinden "Islak veya e-imzalı" belge talebinde bulunarak; belgeler onaylandıktan sonra "e-imzalı" çıktılarını alabileceklerdir. e-imzalı belgelerde mühür olmayacaktır. "Islak İmzalı" belge talep eden öğrenciler ise şahsen başvurarak belgelerini öğrenci işleri bürolarından alacaklardır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin