SINAV KURALLARI VE MAZERET BAŞVURU ŞARTLARI (!)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereği aşağıda belirtilen haller anılan yönetmeliğe göre disiplin suçu niteliği taşımaktadır.

  • Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
  • Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
  • Sınavlarda tehditle kopya çekmek,
  • Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
  • Yükseköğretim kurumu bilişim sistemine zarar vermek,
  • Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak,
  • Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
  • Seminer, tez, ödev ve yayınlarında intihal yapmak.
  • Sınav süresince başka kişilerle irtibat kurmak, sınav sorularını veya sınav sorularına verilen cevapları kaydetmek, herhangi bir platformda paylaşmak ve/veya iletmek.

Senato kararları doğrultusunda sınav esnasında elektrik kesintisi, bağlantı sorunu vb. yaşayan öğrenciler sınav süresi içerisinde tekrar sınava girerek kaldığı yerden devam edebilir.

“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi” gereği, sınav süresince sınav sürecinin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayacak (elektrik, internet, bilgisayar, tablet vb.) tesis ve teçhizatı temin etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Mazeret başvurularında belirtilen mazeretler mevzuata göre değerlendirilecektir. Başvurulara mazereti kanıtlayan, rapor vb. belgelerin eklenmesi gereklidir.

Sınava giriş sorunu yaşayan öğrenciler, ya da sınav esnasında teknik bir sorunla karşılaşan öğrenciler ivedilikle durumu öğretim elemanına bildirmelidir. Bildirim yapmayan öğrenciler sınava giriş sorunu gerekçesiyle mazeret/telafi sınavı başvurusunda bulunamazlar. Bildirimlerin belgelendirilmesi ve mazeret başvurularına eklenmesi gerekmektedir.

Uzaktan öğrenim sistemi üzerinden yapılan sınavlarda öğrencinin tabi olduğu Üniversitemize ait öğretim ve sınav yönetmeliğinde yer alan sınav ve değerlendirmeye ilişkin esaslar geçerlidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin