DİKKAT: Tek Ders Sınavı (2020-2021 Bahar Yarıyılı Sonu ) Tarihi Güncellenmiştir

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28/4-d maddesi “Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yapar ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.” Hükmü uyarınca;

 
Tek Ders Sınavı 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:30'da  online yapılacaktır. 

Başvurular Dilekçe ile 6 Temmuz 2021, salı günü saat 12:00'a kadar alınacaktır.

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.


Dilekçenizi aşağıda belirtilen yollarla gönderebilirsiniz;

Dekanlık Fax:  0 372 257 4057 numarsına fax ile   (Dekanlık Tel:   0 372 291 1314)
iibf@beun.edu.tr    adresine mail yolu ile gönderebilirsiniz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin